Pelantikan Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo MA Sebagai Rektor IIQ Jakarta 2014-2018

TANGERANG SELATAN Jumat,15/08/14, Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta menyelenggarakan acara pelantikanProf. Dr.  Hj. Huzaemah T. Yanggo sebagaiRektor IIQ untuk masa bakti 2014-2018 dan Sertijab (serah terima jabatan) darirektor sebelumnya, Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad MA kepada rektor terlantik.

Perhelatan yangdiselenggarakan di Aula Rusunawa IIQ di Pamulang ini dihadiri oleh para pimpinandan pengurus Yayasan IIQ, para pimpinan dan civitas akademika IIQ Jakarta,para pengurus pesantren takhashus IIQ, pemkot DKI Jakarta yang diwakili oleh bagian Dikmental DKI, dan juga paraundangan

Acarayang dimulai siang hari, pkl. 14.30 WIB ini dimulai dengan basmallah danpembacaan al-Fatihah kepada arwah pendiri IIQ, Prof. KH. IbrahimHossen LML dan arwah orang-orang yang pernah berjuang untuk berdiri dankeberlangsungan IIQ. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat sucial-Quran, yang dibawakan dengan sangat merdu oleh mahasiswi juara III bidang tilawahMTQ Internasional Maroko, Kamisatdhuha. Setelah itu, acara pelantikan danserah terima jabatan pun dilaksanakan.

PelantikanProf. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo dilakukan oleh Ibu Ketua Umum Yayasan IIQ, Hj.Harwini Joesoef. Mula-mula SK pengangkatan dibacakan, lalu pelantikandilakukan. Prosesinya pun berjalan hidmat, disaksikan oleh saksi-saksi yangsudah ditunjuk.

Seterusnya,acara serah terima jabatan. Di mana rektor IIQ Jakarta 2010 2014 menyatakanmenyerahkan jabatan dan tugasnya sebagai rektor kepada rektor IIQ Jakarta2014-2018. Sebelum melakukan serah terima jabatan, Dr. H. Ahsin Sakho MuhammadMA, selaku rektor IIQ 2010-2014 domisioner, menyatakan trimakasih atas semuapihak yang telah mendukung kepemimpinannya selama menjabat dua kali menjadirektor dari periode 2006-2010 sampai 2010-2014, dan memohon maaf bila selamakepemimpinannya masih ada kurang-kurang atau kesalahan-kesalahan.

Sementaraitu rektor terlantik, Prof. Dr. Huzaemah, dalam sambutannya ia mengatakan; œSayadipilih menjadi rektor IIQ, padahal saya bukan yang terbaik di antara kalian.Bila saya dalam memimpin IIQ, sesuai dan sejalan dengan visi, misi dan tujuanmulia IIQ Jakarta, maka dukunglah dan bantulah saya. Dan bila saya tidak sesuaidengan visi, misi dan tujuan mulia IIQ, maka tegurlah saya. Demikianlah beliaumenyampaikan pidatonya, mirip sebagaimana ketika Sayyidina Abu Bakkaras-Shiddiq ketika dibaiat menjadi khalifah. Lebih jauh, beliau di antaranya mengatakan;œSaya akan melanjutkan hal-hal atau program-program yang baik yang pernahdilakukan kepemimpinan sebelum saya, dan akan meneruskan program-program yangbelum selesai dilakukan oleh kepemimpinan sebelum saya, seperti upayapenambahan program studi, dari tiga prodi yang selama ini dimiliki IIQ Jakarta,menjadi enam prodi.

Dalamsambutannya Hj. Harwini Joesoef sendiri mengatakan, bahwa yang istimewa kaliini, IIQ Jakarta dipimpin oleh seorang perempuan, yang sebelum-belumnyadipimpin oleh laki-laki. œIIQ Jakarta memang dibawah naungan Yayasan IIQ,tetapi IIQ Jakarta bukanlah milik Yayasan saja, tetapi ia adalah milik kita bersama.Maju mundurnya IIQ Jakarta, adalah tanggungjawab kita bersama, tegas beliau.

Sedangkan,pejabat Dikmental DKI, dalam sambutannya menyatakan menyambut baik dilantiknyaProf. Dr. Huzaemah T. Yanggo menjadi rektor IIQ 2014-2018. œKami menyambut baikdan selamat atas dilantiknya Prof. Dr. Hj. Huzaemah, kami sudah lama kenalbeliau. Beliau juga sudah lama berkecimpung dalam dunia MTQ. Kami sudah kenalbeliau, semoga kerjasama IIQ dan DKI ke depan terus bisa lebih ditingkatkan,demikian diantara kutipan sambutannya.

Acaraditutup dengan doa, dan salam-salaman, para hadirin mengucapkan selamat kepadarektor terlantik, Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo MA. Selamat bekerja Prof. (AliMursyid)