اجتماع مجلس الأمناء

مجلس الأمناء بجامعة علوم القرآن جاكرتا أجرت اجتماعا من أجل تشكيل وتحديد الأنظمة والنشاطات الأكادمية في الفصل الدارسي الجديد لعام 2023/2024

 

Jakarta, 15 Januari 2024 – Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta menggelar rapat senat pada hari ini untuk membahas sejumlah isu penting terkait kegiatan akademik dalam rangka tahun ajaran 2023/2024. Rapat ini dihadiri oleh Rektor IIQ Jakarta, para Warek, Direktur Pascasarjana, para Dekan fakultas, para Kaprodi, para Ketua Lembaga, dan para anggota senat lainnya.

Salah satu pokok bahasan utama pada rapat senat kali ini adalah laporan kegiatan akademik semester ganjil tahun ajaran 2023/2024. Dalam laporan tersebut, berbagai aspek kinerja akademik, termasuk prestasi mahasiswa dan inovasi dan berbagai promosi telah dilakukan, diperinci untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang upaya peningkatan IIQ Jakarta selama semester ganjil.

Selain itu, rapat senat ini juga membahas pengesahan pembagian mata kuliah dan jadwal dosen untuk semester genap tahun ajaran 2023/2024. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap kebutuhan mahasiswa, kelengkapan kurikulum, dan penyesuaian jadwal dosen guna memastikan terselenggaranya pembelajaran dengan efisien.

Diskusi juga melibatkan rencana masa depan kampus IIQ Jakarta, termasuk pengembangan program studi baru untuk program doktor, dan penambahan dosen baru.

Rapat senat diakhiri dengan kesepakatan bersama seluruh anggota dan Ketua senat IIQ Jakarta Prof Dr KH Abd Wahab Abd Muhaimin mengesahkan seluruh agenda rapat yang diselenggarakan di aula IIQ Jakarta ini.

Keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat senat ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi perkembangan IIQ Jakarta pada tahun ajaran 2023/2024. Para peserta rapat sepakat untuk terus mengoptimalkan proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas Pendidikan yang ada di IIQ Jakarta

ea93bfbe-fa93-4d9e-89e5-6654f88e421b

c068f894-d62f-4dc9-a85c-ff6802b2e61b